سلام به همه دوستان

بهار با صد ها سبد عشق و مهربانی برای ديدار ما امده است پس ما

بايد زودتر از او اماده شويم .

 چگونه بايد باور كرد كه ديگر در وجودها محبت نيست

به كدام خط بايد نوشت كه عشق ها دوروغين شده است.

هبشار زندگی سرود دوستی می خواند ولی چرا گوش شنوايی وجود ندارد

چرا به جای همراهی با مسير اب با ان ساز مخالف می زنيم

چرا تنهايی را انتخاب می كنيم

در سخترين شرايط بايد اميدوار بود و سرود عاشقی خواند.

/ 2 نظر / 2 بازدید
یه رهگذر.....

انسان اگر به مفهوم واقعی «انچه هست» خودش را بشناسد به حیرت می افتد........سلام به ياران حقيقت جو........به تشنگان وادی وصل يار.......به آنانکه. بی تابانه به دنبال نوروروشنايی اند ......کسانی که سرابهای فريب جهان مادی تشنگی شان را فرو نمی نشاند و انديشه آرام و روح آزاد و رهای آنان به دنبال جهانی ماورای اين جهان پراز نفرت و بيم . و بی رحمی و خشونت است ......... ای انسان : امانتی در خويشتن داری که اگر از چگونگی و ماهيت اين امانت الهی آگاهی داشتی . لحظه ای آرام نمی نشستی . برای تجلی آن تمام عمرت را شادمانه ایثار می کردی. و موانع را اگرکوه می بود . از پیش رو بر می داشتی . ولی دریغ از این امانت مقدس هیچ آگاهی نداری . و آنچنان با خویشتن بیگانه و از اصل خویش جدا افتاده ای که نه این نور بیکرانه . که عمرت را نیز به خاک می افکنی . پس صادقانه بخودت رجعت کن .وجدای از هر ایده و عقیده ای . خودت را واکاوی نموده و عمیقآ بشناس .که با شناخت واقعی خودت می توانی با خدای خویش ارتباط برقرار کنی ..... و عمری با آگاهی وبا سرور و شادمانی زندگی کنی .

marde deltang

سلام مطالبت جالب و دوست داشتنی بود واست ارزوی موفقيت می کنم هر چی گشتم مطلب جديدتونو نديدم يعنی آخرين مطلبتونو بهر حال گاهی اينجوری ميشه