سلام خوبان مهربان در کلاس عاشقی من پا گذاشتم در ميان عاشقان رسواترينم رنگ عاشقی واسم خيلی عزيز گل عاشقم چقدر واسم عزيز اين ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 17 بازدید
سلام ميون نغمه های هر ترانه منم تنها غريب بی ستاره اگر عشقت تو قلب من بشينهدلم می گه که دنيا موندگار
/ 2 نظر / 11 بازدید
مهر 92
1 پست
مرداد 88
1 پست
بهمن 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
3 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
4 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
6 پست
مرداد 85
14 پست
تیر 85
10 پست
خرداد 85
6 پست
بهمن 84
1 پست
دی 84
1 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
دی 83
2 پست