سلام

بهار زيبا خدا حافظی کرد و رفت دلتنگ زيبايی و شکوه بی حدش هستيم.

شايد اگر تکانی به وجود خود دهيم به اندازه بهار عظمت و زيبايی پيدا نماييم23.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید