سلام

امدم برای گردو خاک گيری از دلم تا دوباره زنده شاد بشه.

امدم مژده شادی دلمو به ابرو اسمون بدم پر بکشم به بالا جايی که فقط خدا هست.

07.gif

/ 0 نظر / 2 بازدید