سلام به روی ماه همتون که خوبيد و خوبی را به دل ها هديه می کنيد بی هيچ چشم

داشتی بدون هيچ ازار روحی و جسمی

باز سپيده عشق شروع شده است و در شیپور نوای عاشقی می نوازد

زرنگ کسی است که دستانش در دست کسی باشد که او را می فهمد و درک می کند

حتی اگر در مسير دوری باشد وجودش بهاری را می اورد که قابل فراموشی نيست

برای او می گويد که به من عشق و زندگی را هديه کرده است

می گويم عزيز از ته دل دوستد دارم به عشقی به اندازه دل همه عاشقان چرا که از

دوريت در عذابی عظيم به سر می برم

از اينه چشما هايم

از بغض گلويم

از لرزش دستانم

از اشک های بی دليلم

يک جمله را بخوان(که تو را دوست دارم)

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
محسن

سلام وبلاگ خيلی قشنگ و پور معنی داری کار قشنگ و زيبايی هست ادامه بده شا يد موفق شودی البته هستی