/ 1 نظر / 3 بازدید
eric

چیزی مرا به قسمت بودن نمی برد از واژه دو وجهی تکرار خسته ام من بی رمق ترین نفس این حوالیم از بودن مکرر بر دار خسته ام من با عبور ثانیه ها خورد می شوم از حمل این جنازه هشیار خسته ام up date