سلام

از تو خوندن واسه من تسكين تو يه هم نفسی توی اين تنها يی وقتی نيستی

دل من غمگين تو به حرفای من دوباره خندی دی همزاد قصه های من با تو صدتا ترانه ام

بی خورشيد نگاه تو دل ميميره

واقعا اگر انسان تكيه گاه و پناهی در زندگی داشته باشدهيچگاه خورد و فرسود

نمی شود . حال اگر كسی را حمايت نمی كنيم لااقل نمك به زخمهای وجودش نيز

نپا شيم و با طوری رفتار كنيم كه روزنه عشق و محبت برای ابد در وجودش

نخشكد و همچنان به اينده اميدوار باشد.

/ 4 نظر / 7 بازدید
Babak.M

حرفات قشنگه ! اون قسمت اولش شعر آهنگ سعيد شهروزه نه؟ که ازرو يکی ديگه خونده!!

Babak.M

يه سری هم به ما بزن

Babak.M

در ضمن اين‌قدر هم دپرس نباش بابا ! اگه کسي ازت حمايت نکرد ، خودت از خودت حمايت کن . بهتر نيست؟

هماراضی

چطوری اسم شما رو رو يا هو مسنجر اد کنم