بانک عشق

امروز سر کوچه عاشقان تابلوی زیبای با نوشته ای وزین نصب کرده اند

می دانید چیست؟ نه که نمی دانید

ولی من برایتان می گویم با خطی زیبا این نگارش حک شده است

نمیرد هر ان کس که در وجود او عشق زنده است.

کمی پایین تر از ان مکان اطاقکی درست شده است

خوب که نگاه می کنم نوشته ای بر در ان چسبانده اند

((ثبت نام در بانک عاشقی بشتابید تا جزو اولین ها باشید))

درست است این جا حساب عاشقی ما معلوم می شود

دیگر حالم را نمی فهمم.

خیلی سریع در می زنم و وارد می شوم با تعجب می بینم جا

نیست حتی بایستم .

تازه می فهمم که چقدر دیر امدم و چقدر محتاجان به نیروی عشق

و مهر و دوستی زیادند ای کاش این موهبت را از هم دریغ ننماییم

میلاد امام هشتم را تبریک می گویم

باز در کنج دلم غوغا شده

مژده عاشقان مولد رضا شده

مریم

/ 40 نظر / 6 بازدید