سلام

يک روز در نيستان يک نی عاشق شد

وقتی همه نی ها ناله ميکردن او سرود عاشقی می خواند

ان نی بيچاره بری پيدا کردن عشقش خيلی رنج کشيد

حالا او را می شناسد از ته دل او را دوست دارد و از ديدن او شاد است

اگر اين دوستی يک طرفه است ولی ان نی رنجور ديگر شاد و سر زنده

است و اين دوستی را با هيچ چيز عوض نمی کند

/ 0 نظر / 9 بازدید