...
نوشته شده توسط مریم مولایی در ۱۳۸٤/۱/۱٧ ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ | لینک ثابت | پيام هاي ديگران()

سلام

صدای صدف های زيبا می ايد صدای ناخدايی مهربان ميرسد

او را دوست دارم زيرا دوست داشتن زيبا است

به او اميد دارم زيرا اميد است که رشته اتصال من به او است

ديگر در لنگرگاه عاشقی تکيه بر بلم شکسته خود نمی کنم

که او با کشتی مهر ميايد و مرا به سر زمين ارزوها می برد

...
نوشته شده توسط مریم مولایی در ۱۳۸٤/۱/۱٧ ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ | لینک ثابت | پيام هاي ديگران()

سلام

صدای صدف های زيبا می ايد صدای ناخدايی مهربان ميرسد

او را دوست دارم زيرا دوست داشتن زيبا است

به او اميد دارم زيرا اميد است که رشته اتصال من به او است

ديگر در لنگرگاه عاشقی تکيه بر بلم شکسته خود نمی کنم

که او با کشتی مهر ميايد و مرا به سر زمين ارزوها می برد

...
نوشته شده توسط مریم مولایی در ۱۳۸٤/۱/۱٧ ساعت ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ | لینک ثابت | پيام هاي ديگران()

سلام

يک روز در نيستان يک نی عاشق شد

وقتی همه نی ها ناله ميکردن او سرود عاشقی می خواند

ان نی بيچاره بری پيدا کردن عشقش خيلی رنج کشيد

حالا او را می شناسد از ته دل او را دوست دارد و از ديدن او شاد است

اگر اين دوستی يک طرفه است ولی ان نی رنجور ديگر شاد و سر زنده

است و اين دوستی را با هيچ چيز عوض نمی کند

...
نوشته شده توسط مریم مولایی در ۱۳۸٤/۱/٩ ساعت ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ | لینک ثابت | پيام هاي ديگران()

سلام

سال نو مبارک

باز امد فصل زيبای عشق عشق بازی شکوفه های زيبا در بستر طبيعت

بايد با شادی انها شاد بود

بايد با انها رقصيد و با شکوفه انها دسته گلهای دوستی را هديه داد

هميشه شاد و بهاری باشيد

 

 

...
نوشته شده توسط مریم مولایی در ۱۳۸٤/۱/٩ ساعت ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ | لینک ثابت | پيام هاي ديگران()
 
business article
powered by persianblog - designing & supporting tools by webgozar